Vi hjälper dig med att installera din robotklippare


Som auktoriserad installatör av Robomow, Honda och Gardena hjälper vi dig med såväl förebredelser (besiktning) som med installation på plats, så att du snabbt kan komma igång med din klippning. En riktigt utförd installation är en av grundbultarna för en bekymmersfri gräsklippning.


Förebredelser/

Besiktning

Vi går igenom din gräsmatta på plats för att avgöra storlek, hitta eventuella problemområden, dela upp gräsmattan i olika zoner och planera för överfarter mellan olika delar av din trädgård. Vi ser även över förutsättningarna för eluttag om kompletteringar behöver utföras av sakkunnig. Vi har nu fått en samlad bild av förutsättningarna och kan hjälpa dig med val av gräsklipparmodell. 

 • Volymberäkning av gräsmattan
 • Genomgång av problemområden
 • Planering av kabeldragning, zonindelning, överfarter
 • Förutsättningar för eluttag
 • Förslag till val av gräsklipparmodell

Installation

När väl projekteringen är genomförd är det dags för leverans och installation. Vi använder en speciell kabelmaskin som gör att kabeln kommer ner snabbt och korrekt i din gräsmatta. Det gäller dock att gräsmattan är grundklippt innan installation. När allt är installerat och testat går vi igenom med dig som kund hur det hela skall fungera.

 • Genomgång med kund om hur produkten skall installeras
 • Uppackning av produkt
 • Installation av laddstation på plats på befintligt eluttag
 • Installation av guidekabel 
 • Nergrävning av kantkabel 
 • Installation av öar (kantkabel runt täd, buskar, brunnar eller dyl)
 • Programering av körschema
 • Funktionstest och demonstration för dig som kund

Priser

Förebredelser/besiktning

 • Besiktning 475:- inkl moms
 • Resa tillkommer 60:-/mil från Ängelholm

Grundinstallation

 • Upp till 1000 m2: 2.495:- inkl moms, inkl installation av max 3 st öar. Kablage och pegs tillkommer (se priser nedan).

 • Från 1.000-2.000 m2: 3.695:- inkl moms, inklusive max 5 st öar. Kablage och pegs tillkommer (se priser nedan). 

 • Över 2.000 m2: Pris på offert.

Tillkommande

 • Kabel: 100m: 589:- inkl moms/rulle, 150m: 789:- inkl moms/rulle, metervara: 6,75:- inkl moms/m
 • Pegs: 50 st: 169:- inkl moms/pkt, Styckevis: 4:- inkl moms/st
 • Tillägg arbetstid: 595:- inkl moms/tim
 • Resa tillkommer 60:-/mil från Ängelholm
 • Vid grundklippning av gräsmatta tillkommer löpande arbetstid