Vi hjälper dig med att sköta din robotklippare


Med en årlig och systematisk service skapas goda förutsättningar för en bekymmersfri gräsklippning och att klipparen fungerar klanderfritt år efter år. 


Rengöring

Det samlas mycket gräs under kåporna som fräter på delar och det är viktigt att se över alla slitdelar för att undvika onödigt höga kostnader i framtiden. Vi rengör din robotgräsklippare grundligt invändigt och utvändigt och ser samtidigt till så att alla komponenter fungerar. 

  • Funktions-och säkerhetskontroll av alla delar.
  • Om något behöver bytas så byter vi det.
  • Infettning/smörjning av alla rörliga leder med specialmedel.
  • Kontroll av knivar och skiftning av sida, byte vid behov 

Uppdatering

Programvaran i din robotgräsklippare utvecklas och förbättras löpande och under vintern uppdaterar vi den till senaste versionen. Du får en uppdaterad programvara och ett batteri som är underhållsladdat på rätt sätt. Allt för att du skall få ett så gott klippresultat som möjligt!

  • Uppdatering av programvaran till den senaste versionen.

Batteri

Ett riktigt underhållsladdat batteri håller ca 4 år, därefter är det lönsamt att byta ut det mot ett nytt

  • Batterikontroll och eventuellt utbyte

Hämtning/lämning

För att underlätta för er kan vi komma hem till er och hämta roboten och återlämna den efter service. Samtidigt så kan vi titta på om ni vill justera något på er installation, kontrollera begränsningskabeln så att det inte blivit något avbrott och se över laddstationens skick. Du får tillbaka en maskin i toppskick, allt för ett så bekymmersfritt klippande som möjligt.


Serviceavtal

För dig som har bestämt dig för att låta oss utföra ditt löpande underhåll kan vi teckna ett serviceavtal. I serviceavtalet bestämmer vi när maskinen årligen skall hämtas och lämnas, så slipper du tänka på detta. Du kan också välja att vi förvarar den i vårt robothotell över vintern (se service/förvaring).


Priser

Service

  • 1.500:- inkl moms, 
  • Servicearbete ingår 
  • Hämtning/lämning 60:-/mil inkl moms tillkommer.
  • Eventuella originaldelar tillkommer